Cărți

Wado Ryu Karate Do, Calea Armoniei – Kumite

Editura Ministerului de Interne, București, 1998;

Wado Ryu Karate Do, Calea Armoniei – Kumite/Kata

Editura ALLFA, București, 2000

Disciplinele marțiale între educație și artă – Filozofia și metodica acțiunii

Editura Universității din București, 2010

Tehnici de utilizare a bastonului tactic extensibil / Sistem Tactic Operativ de Protecție (S.I.A.S.)

Editura Ministerului Administrației și Internelor, București, 2012

Tehnica încătușării / SistemTactic Operativ de Protecție (S.I.A.S.)

Editura Ministerului Administrației și Internelor, București, 2014

În pregătire:
Tactica Poliţiei de Frontieră – Măsuri poliţieneşti, curs universitar Facultatea de Poliţie de Frontieră, Academia de Poliţie Alexandru Ioan Cuza, coautor lect. univ. dr. Mihai Robert Ungureanu;
Tactica Poliției de Frontieră – Intervenție profesională, curs universitar Facultatea de Poliţie de Frontieră, Academia de Poliţie Alexandru Ioan Cuza, coautor lect. univ. dr. Mihai Robert Ungureanu;
Manevrarea tactică a persoanelor agresive, curs universitar faculatea de Drept şi Ştiinţe Administrative, Specializare Poliţie Locală, Universitatea Ovidius din Constanţa, coautor lect. univ. dr. Crsitian Dan Opariuc.

Articole:
Din experiența Poliției Române – Antrenamentul trupelor speciale, Buletin de Informare și Documentare, Tipografia M.A.I., București, 2004;
Dosar marțial – Aspecte ale pregătirii psiho-motrice competiționale, Revista Sporturilor de Contact, București, 2009.

Recenzii:
Introducere în conflictologie, Mihai Golu, Editura Fundaţiei România de Mâine, Colecţia Pradigme ale cunoaşterii umane, 2019.